My 5th book "50 Tips on JavaScript" is on sale. Go get it from https://50tips.dev.
Illustrated guide to 50 of the most interesting JavaScript topics.

Flex DataGrid vertical scrolling bug

Пиша си аз едно програмче и ползвам DataGrid компонент. Правя си custom itemRenderer-и, слагам им малко цвят и допълнителна функционалност и всичко е ок, докато не тествам с повечко данни. При вертикално скролване някак си редовете се разместват и допълнително стиловете, които съм добавил. Решението се оказа доста просто и лесно. Във всеки от itemRenderer-ите сложете invalidateProperties(); в FlexEvent.DATA_CHANGE listener функцията. Пример за това, как DataGrid-а не работи правилно без този метод и съответно как нещата си идват на място с него може да се види тук.

If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn. To leave a comment go here.