Check out "Do you speak JavaScript?" - my latest video course on advanced JavaScript.
Language APIs, Popular Concepts, Design Patterns, Advanced Techniques In the Browser

Flex DataGrid vertical scrolling bug

Пиша си аз едно програмче и ползвам DataGrid компонент. Правя си custom itemRenderer-и, слагам им малко цвят и допълнителна функционалност и всичко е ок, докато не тествам с повечко данни. При вертикално скролване някак си редовете се разместват и допълнително стиловете, които съм добавил. Решението се оказа доста просто и лесно. Във всеки от itemRenderer-ите сложете invalidateProperties(); в FlexEvent.DATA_CHANGE listener функцията. Пример за това, как DataGrid-а не работи правилно без този метод и съответно как нещата си идват на място с него може да се види тук.

If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn.