author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm . Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff. Follow me on Twitter, GitHub, Facebook or LinkedIn

NADCAST.17 с Радо Станков

След дългата, почти два месеца пауза, епизод 17 на NADCAST е с Радо Станков. Започнахме с някои много интересни новини като предстоящия NotAHackathon и VarnaConf. След това си поговорихме за различните по вид работни среди. През freelancer-ството до работата в продуктова компания.

MP3: http://nadcast.krasimirtsonev.com/RadoslavStankov_17.mp3

Радо Станков: http://rstankov.com/, https://twitter.com/rstankov

NotAHackathon


If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn. Or maybe comment below: