author: Krasimir Tsonev

Krasimir is a blogger, who writes and speaks.
He loves open source and codes awesome stuff.

NADCAST.12 с Димитър Димитров

Епизод номер 12 е с Димитър Димитров (Митьо). Поговорихме си за менторството и за това как трябва да се подхожда към начинаещите програмисти. Имаше и малко DevOps даже :)

Димитър Димитров (http://ddimitrov.name/, https://twitter.com/mitio)


blog comments powered by Disqus