author: Krasimir Tsonev

Krasimir is a blogger, who writes and speaks.
He loves open source and codes awesome stuff.

NADCAST.08 с Александър Тодоров

Епизод 8 на NADCAST е с Александър Тодоров. Поговорихме си за тестване, QA, release процеси, малко за React. Оказа се че тестването в компании като RedHat може да бъде доста голямо предизвикателство.

  • 02:00 - Mr. Senko
  • 07:00 - Що е то QA/tester
  • 23:00 - JavaScript/React тестване
  • 28:00 - Release процеси, unit, integration и e2e тестове


blog comments powered by Disqus