author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm . Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff. Follow me on Twitter, GitHub, Facebook or LinkedIn

NADCAST.04 с Найден Гочев и Михаил Кочанов

Тази седмица мои гости бяха Мишо и Найден от Nerds2Nerds. Както всеки път така и в този епизод темите са малко на случаен принцип. Поговорихме си за интервю процеси, за remote work и къде е по-яко да се работи.

MP3: 04_MihailKochanov_NaydenGochev.mp3

Линкове:

If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn. Or maybe comment below: