author: Krasimir Tsonev

Krasimir is a blogger, who writes and speaks.
He loves open source and codes awesome stuff.

NADCAST.03 с Радо Георгиев

Трети епизод на "NADCAST". Този път със Радо Георгиев. Радо преподава и програмира и компания движи и конференция организира и още какво ли не. Поговорихме си за доста неща и е трудно да ги изброя тук. Та изслушайте го целия епизод :)

Линкове:


blog comments powered by Disqus