Check out "Do you speak JavaScript?" - my latest video course on advanced JavaScript.
Language APIs, Popular Concepts, Design Patterns, Advanced Techniques In the Browser

OpenFest 2012 - Парадигми в езиците за програмиране от Стефан Кънев

Стефан Кънев изнася лекция на тема "Парадигми в езиците за програмиране". Препоръчвам тази лекция на всички, без значение дали имате тонове опит в програмирането или тепърва започвате.

If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn.