My 5th book "50 Tips on JavaScript" is on sale. Go get it from https://50tips.dev.
Illustrated guide to 50 of the most interesting JavaScript topics.

OpenFest 2012 - Парадигми в езиците за програмиране от Стефан Кънев

Стефан Кънев изнася лекция на тема "Парадигми в езиците за програмиране". Препоръчвам тази лекция на всички, без значение дали имате тонове опит в програмирането или тепърва започвате.
If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn. To leave a comment go here.