author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm . Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff. Follow me on Twitter, GitHub, Facebook or LinkedIn

OpenFest 2012 - Парадигми в езиците за програмиране от Стефан Кънев

Стефан Кънев изнася лекция на тема "Парадигми в езиците за програмиране". Препоръчвам тази лекция на всички, без значение дали имате тонове опит в програмирането или тепърва започвате.
If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn. Or maybe comment below: