My 5th book "50 Tips on JavaScript" is on sale. Go get it from https://50tips.dev.
Illustrated guide to 50 of the most interesting JavaScript topics.

Flex: tabbing bug

Днес в продължение на два часа се опитвах (неуспешно) да реша проблем с tab ordering в една форма за регистрация. Формата е във външен swf файл, който embed-вам във flex приложение. Set-нах tabIndex, tabChildren и tabEnabled както и където трябва но нещата не се получаваха. Решението се оказа focusManager.deactivate() на контейнера, който attach-ва swf файла. Благодарности на Jeff dePascale за споделения опит.

If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn. To leave a comment go here.