author: Krasimir Tsonev

Hi there, I'm . Senior front-end engineer with over 13 years of experience. I write, speak and occasionally code stuff. Follow me on Twitter, GitHub, Facebook or LinkedIn

Flex: tabbing bug

Днес в продължение на два часа се опитвах (неуспешно) да реша проблем с tab ordering в една форма за регистрация. Формата е във външен swf файл, който embed-вам във flex приложение. Set-нах tabIndex, tabChildren и tabEnabled както и където трябва но нещата не се получаваха. Решението се оказа focusManager.deactivate() на контейнера, който attach-ва swf файла. Благодарности на Jeff dePascale за споделения опит.

If you enjoy this post, share it on Twitter, Facebook or LinkedIn. Or maybe comment below: