author: Krasimir Tsonev

Krasimir is a blogger, who writes and speaks.
He loves open source and codes awesome stuff.

OpenFest 2012 - Парадигми в езиците за програмиране от Стефан Кънев

Стефан Кънев изнася лекция на тема "Парадигми в езиците за програмиране". Препоръчвам тази лекция на всички, без значение дали имате тонове опит в програмирането или тепърва започвате.

blog comments powered by Disqus